kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna


TAJNA LISTA
źródło: Nowości
data:
23 września 2003

Działacze stowarzyszenia "Stop Korupcji" nie mogą od władz Torunia i szefostwa Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego doprosić się listy osób, które w latach 1999-2003 otrzymały mieszkania wzniesione przez tę spółkę komunalną. Druga strona twierdzi, że taka informacja naruszałaby ustawę o ochronie danych osobowych.

Informowaliśmy w "Nowościach" o zakończonej właśnie przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta kontroli działalności TTBS. Na najbliższej sesji sprawozdaniem z niej zajmie się cała rada. Główne zalecenie pokontrolne komisji dotyczy uszczegółowienia zasad, na jakich przydzielane są mieszkania w TTBS. Stwierdziła ona bowiem dużą dowolność ze strony zajmującego się tym specjalnego gremium. Co więcej, wśród osób, które dostały mieszkania znalazło się m.in. kilku radnych i ich rodziny.

Sprawą zainteresowało się też stowarzyszenie "Stop Korupcji". Jego pełnomocnik w Toruniu w lipcu tego roku wystąpił do prezydenta Michała Zaleskiego z prośbą o udostępnienie listy osób, które dostały mieszkania w TTBS w latach 1999-2003. Urząd Miasta po odpowiedź skierował go jednak do szefostwa towarzystwa. Tam jednak działacze stowarzyszenia zostali poinformowani, że udzielenie takich informacji "nie znajduje podstaw w przepisach prawa, gdyż nie dotyczy informacji o sprawach publicznych".

Przede wszystkim udzielenie wnioskowanych informacji jest sprzeczne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, bowiem naruszyłoby sferę prywatności osób fizycznych, pozwalając na określenie tożsamości danych osób, a więc niewątpliwie jest to informacja o sprawach prywatnych najemcy - czytamy w odpowiedzi prezes TTBS, Jadwigi Roguszczak .

Działacze stowarzyszenia nie zgadzają się z takimi wyjaśnieniami, o czym zresztą wspominają w kolejnym liście do prezydenta Zaleskiego.

Nasze żądanie nie jest sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych, bowiem informacje, o które wystąpiliśmy nie stanowią ingerencji w "prywatność osoby fizycznej". Jej przepisy nie są też sprzeczne z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ta jako późniejsza oraz szczegółowa w sposób logiczny znajduje pierwszeństwo zastosowania w praktyce - uważa Rafał Zgorzelski .

Stowarzyszenie wytyka też szefostwu TTBS, że na żądanie władz Chełmży udostępniło im pełną listę osób, które otrzymały mieszkania w zbudowanych przez towarzystwo domach w tym mieście i nie robiły wówczas żadnych problemów prawnych. Na razie "Stop Korupcji" czeka na odpowiedź prezydenta Zaleskiego i od niej uzależnia swoją ewentualną decyzję o podjęciu kroków prawnych.

Created by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.