kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna

 

Miejskie parkomaty ustawione?
źródło: Nowa Trybuna Opolska
data:
30 lipca 2003


Stowarzyszenie Stop Korupcji uważa, że przetarg na zarządzanie strefą był "ustawiony". Wczoraj zawiadomiło o tym prokuratora.

Zarzuty dotyczą postępowania przetargowego z 2001 roku, po którym na opolskich ulicach pojawiły się parkometry. Zamontowała je poznańska firma "Projekt i Parking".
Według stowarzyszenia oferta tej firmy (komisja przetargowa uznała ją za najlepszą) była niezgodna ze specyfikacją, więc należało ją odrzucić i przetarg unieważnić lub zmienić jego warunki.

- Według specyfikacji tego przetargu urządzenia do pobierania opłat parkingowych miały być urządzeniami fiskalnymi, tymczasem w Polsce parkomaty nie muszą spełniać takiego warunku i ani jeden go nie spełnia. Mimo to wybrano te zaproponowane przez "Projekt i Parking" - wyjaśnia Janusz Kowalski, szef stowarzyszenia.
- Działanie członków komisji było zaplanowane i zmierzało do wyłonienia z góry ustalonego oferenta. To nosi znamiona czynu zabronionego i powinno być ścigane z urzędu przez uprawnione organy - dodaje Kowalski.
Urzędnicy, którzy dwa lata temu przygotowywali i rozstrzygali przetarg nie czują się winni.
- Był przeprowadzony zgodnie ze specyfikacją - powtarza Stanisław Głębocki, naczelnik wydziału inżynierii miejskiej w urzędzie miasta.
- Poza tym przetarg sprawdzała opolska delegatura Najwyższej Izby Kontroli i nie znalazła żadnych uchybień. Po naszym rozstrzygnięciu miasto nie ponosiło i nie ponosi żadnych strat finansowych. Każda zapłacona przez kierowców złotówka jest ewidencjonowana, a dowodem tego jest bilet parkingowy, na którym widnieje kwota podatku.

Zawiadomienie prokuratury w tej samej sprawie przygotował także urząd miasta, po tym jak wydział kontroli stwierdził błędy w przeprowadzonym przetargu. Dokument czeka na podpis prezydenta miasta.
Witold Müllauer, dyrektor "Projekt i Parking": - Po raz kolejny powtarzam: wygraliśmy przetarg uczciwie, a nasza oferta była dla miasta najkorzystniejsza finansowo. Żyjemy w kraju, w którym można doniesienia składać, jeśli ktoś ma podejrzenia, ale jestem przekonany, że w tym przypadku nie ma do tego żadnych podstaw.
Created by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.