kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna

 

Linki


Organizacje:

Transparency International
http://www.transparency.pl/

Centrum Adama Smitha
http://www.adam-smith.pl/

Fairplay
http://www.fairplay.org.pl

Normalne Państwo
http://www.normalne.pl/

Primum Non Nocere
http://www.sppnn.org.pl/

Fundacja Academia Iuris
http://www.academiaiuris.pl

Klub 01
www.klub01.org

Krajowe Forum Przedsiębiorczości
www.kfp.org.pl

Fundacja Orientacja
www.abcnet.com.pl

Stowarzyszenie Generacja
www.generacja.org.pl

Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka
www.lokietek.pl

Małopolskie Forum Przedsiębiorczości
www.mfp.org.pl

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
www.jow.pl

Stowarzyszenie Ekspertów i Specjalistów ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych
www.acfe.pl

Informations Systems Audit and Control Association, Warsaw Chapter
www.isaca.org.pl

Instytut Spraw Publicznych
www.isp.org.pl

Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska www.odpowiedzialnosc.org

Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców www.kzlis.konin.lm.pl

Instytut Sobieskiego
www.sobieski.org.pl

Rubikkon
www.rubikkon.pl

Obywatelska Polska
www.obywatelskapolska.pl

Dziennikarz
www.dziennikarz.boo.pl

Strona prokapitalistyczna
www.kapitalizm.republika.pl

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Polityki Społecznej
www.pozytek.gov.pl

 


 
Dziś polecamy:

Transparency International

Centrum Adama Smitha
 
 

Created by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.