kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna

 

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani wsparciem finansowym działalności statutowej naszego stowarzyszenia prosimy o dokonanie odpowiedniego przelewu na podane poniżej konto bankowe z tytułem: "Darowizna na działalność statutową". Nie ukrywamy, że każda nawet najmniejsza wpłata jest dla naszego stowarzyszenia bardzo ważna. Z góry serdecznie dziękujemy - Zarząd Krajowy stowarzyszenia Stop Korupcji.

STOWARZYSZENIE STOP KORUPCJI

BRE Bank SA
Oddział w Opolu
11 1140 1788 0000 2464 5400 1001

Z góry serdecznie dziękujemy

Z poważaniem

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu Krajowego
Stop Korupcji
Rozdział II statutu stowarzyszenia STOP KORUPCJI
pelny Statut SK

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§2

Celem działania Stowarzyszenia jest:

•  przeciwdziałanie zjawiskom korupcji i naruszania prawa,

•  działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych,

•  propagowanie uczciwości w życiu publicznym i prywatnym,

•  kształtowanie etycznych wzorców i postaw.

§3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

•  organizowanie seminariów i konferencji naukowych,

•  prowadzenie działalności wydawniczej,

•  prowadzenie działalności edukacyjnej,

•  prowadzenie szkoleń,

•  prowadzenie prac badawczych,

•  organizowanie imprez publicznych, wystaw, odczytów oraz prowadzenie innych form propagujących działalność Stowarzyszenia,

•  doradztwo i pomoc organizacyjno-techniczną, finansową i rzeczową na rzecz osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia nieodpłatnie.

Created by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.