kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna

 


Dokumenty


Statut Stowarzyszenia
Dokument dostępny w formacie Microsoft Word (80kb)

Internetowa aukcja zamówień publicznych

Dokument dostępny w formacie Microsoft Word (47kb)

Transparency International
Dokument dostępny w formacie Microsoft Word (24kb)


  Deklaracja Paryska
Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych musi podjąć kroki w celu zwalczania wysokiego stopnia korupcji i związanej z nią bezkarności - tak mówi Deklaracja Paryska. Mówi także o niszczących efektach poważnej korupcji i związanej z nią bezkarności i wzywa do narodowego i międzynarodowego działania w celu jej zwalczenia.
 
Przetłumaczony tekst deklaracji paryskiej
Dokument dostępny w formacie Microsoft Word (31kb)
Przetłumaczony tekst deklaracji paryskiej
Dokument dostępny w formacie Acrobat - pdf (12kb)

Cywilnoprawna konwencja o korupcji
Dokument dostępny w formacie Microsoft Word (59kb)

Created by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.