kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna

 

Biblioteka SK

 

Szanse Polski
Nasze możliwości rozwoju w obecnym świecie

Jadwiga Staniszkis w rozmowie Andrzeja Zybały podejmuje próbę ocenienia szans rozwojowych Polski w najbliższych latach. Zastanawia się nad tym, jak można wyjść z dzisiejszych trudności symbolizowanych przez takie problemy, jak olbrzymie bezrobocie, niesprawność państwa, słabe reprezentowanie interesów Polski w Unii Europejskiej. Przykładem jest porażka w próbie otworzenia unijnego rynku usług dla naszych rzemieślników.


O NOWĄ POLSKĘ

W procesie kształtowania się postaw obywatelskich znamienną rolę odgrywają środowiska opiniotwórcze. Elity wyznaczają standardy - są wzorcem dla ogółu społeczeństwa. Życie publiczne w Polsce wymaga gruntownej reformy, a co się z tym wiąże - nowych ludzi i pomysłów na dokonanie zmiany niewydolnego systemu ustrojowego i gospodarczego. Potrzeba przebudowy państwa jest coraz bardziej widoczna, a elity polityczne kraju funkcjonują w oderwaniu od reszty społeczeństwa, w świecie konfliktów personalnych i kosmetycznych propozycji politycznych.


Korupcja rządów
Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji

"Nasze poglądy są zdecydowane - twierdzą Autorzy - mamy nadzieję, że zarówno zwolennicy otwarcia na świat, jak i jego przeciwnicy, czyli antyglobaliści, znajdą w tej książce wiele tez, z którymi nie będą chcieli się zgodzić. Pierwsi jednak będą mogli poszukiwać tu empirycznego potwierdzenia swych przekonanń, drudzy natomiast - analizy, które być może zachęcą ich do ponownego przemyślenia poglądów. [...]"


Czy w Polsce może być normalnie?"

"To nie jest rozprawa o nieskończoności, ani o sterowaniu pojazdem na Marsie, dosiężnym dla superurządzeń, którymi z Ameryki manewrować mógł uczeń spod Olsztyna. To nie jest o doświadczeniu kontaktu z zaświatami. To jest o doświadczeniu kontaktu z naszym własnym światem, tym bliskim i łatwo dosiężnym, z którym - jednak - można coś zrobić własnymi rękami.Created by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.