kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna

 

Artykuły

Nadzieja na zmiany
w Poczcie Polskiej

Decyzję ww. instytucji, jako pracownik Poczty Polskiej w randze naczelnika urzędu i badacz dziejów przedsiębiorstwa (doktorant), przyjmuję z wielkim uznaniem i nadzieją. W przedsiębiorstwie Poczta Polska są potrzebne natychmiastowe, głębokie zmiany personalne i zmiana filozofii funkcjonowania samej firmy, w której biurokratyczne procedury hamują aktywność pracowników, a przepisy kodeksu pracy są wręcz karykaturalne. Proces komercjalizacji zapoczątkowany przez dyrekcję pod kierownictwem p. Tadeusza Bartkowiaka zmierzał ku zawłaszczeniu przedsiębiorstwa przez grono reprezentujące określony układ polityczno-towarzyski. Przyspieszone przed wyborami reformy miały zagwarantować temu układowi bezpieczne trwanie lub chociażby sute odprawy na wypadek, gdyby tym, co się dzieje w Poczcie Polskiej, zainteresowało się odpowiednie ministerstwo. Konsekwencją takich działań było wprowadzenie anachronicznej struktury organizacyjnej, która sytuację i warunki pracy pracowników firmy uczyniła wręcz nieznośnymi i doprowadziła do znacznego rozbudowania administracji. Należy oczekiwać, że minister Jerzy Polaczek oraz nowa Rada Poczty Polskiej i Dyrekcja Generalna wyciągną konsekwencje służbowe wobec winnych zaniechań oraz przekształcenia Poczty Polskiej w chory i niewydolny organizm, w którym o zasadniczych celach i kierunkach działania nie rozstrzyga interes narodowy (to przedsiębiorstwo państwowe), a kryteria doboru personelu obrażają ludzką inteligencję.
W obecnym kształcie Poczta Polska nie ma absolutnie żadnych szans na wolnym rynku, co grozi potężnymi zwolnieniami i utratą poważnej części wpływów od 2009 r., kiedy to nastąpi uwolnienie rynku usług pocztowych. Pracownicy eksploatacji, przytłoczeni absurdalnie dużą liczbą obowiązków, nie są w stanie spełnić oczekiwań klientów Poczty i podejmować działań, które mogłyby przyczynić się do znacznego zwiększenia wpływów Poczty Polskiej.

Rafał Zgorzelski, wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Stop Korupcji

0 komentarzyCreated by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.