kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna

 powrót do aktualnośi >>


Negatywnie zweryfikowany oficer SB wykłada na Uniwersytecie Opolskim
data: 9 luty 2005

"W Instytucie Politologii UO zajęcia prowadzi Jerzy Krasnodębski , według wykazu funkcjonariuszy podlegających weryfikacji, sporządzonego przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Opolu, był kapitanem IV wydziału SB. Jeżeli dziś jako radny słyszę, że Uniwersytet ma być naszą wizytówką, to pytam: czy na uczelni państwowej, utrzymywanej z podatków obywateli, powinni pracować byli SB-ecy ?"- mówi Janusz Kowalski w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Stop Korupcji ujawnia, że negatywnie zweryfikowany oficer SB odpowiada w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim za współpracę urzędu z organizacjami pozarządowymi. Jerzy Krasnodębski do końca zaprzeczał, że był oficerem SB.

Stop Korupcji ujawnia kolejne fakty związane z ubezpieczeniem Elektrowni Opole
Nieprawidłowości dyrektor Stanisławy Ch. ciąg dalszy...
data: 28 stycznia 2005

Stop Korupcji: z kontroli Centrali PZU wynika, że aresztowana dyrektor opolskiego oddziału ubezpieczyciela Stanisława Ch. w związku z korupcyjnymi zarzutami w kontekście ubezpieczenia przez brokera Jargo Elektrowni Opole, dopuszczała się wielu poważnych nieprawidłowości w kierowanej firmie. Z dokumentu - opatrzonego klauzulą "poufne" - do którego dotarło stowarzyszenie Stop Korupcji wynika, że Jargo nie przedstawiło PZU aktualnego pełnomocnictwa od Elektrowni Opole i co najważniejsze przed podpisaniem umowy nie została określona ostatecznie wysokość prowizji dla brokera co mogło narazić PZU na straty.

Nie dla łapówkarzy!
data: 19 stycznia 2005

Pomimo tego, że wielu radnych miasta Opola namawiało Prezydenta Opola do tego, aby cofnął wypowiedzenie umowy najmu przedsiębiorcom, którzy wręczali korzyści majątkowe oskarżonym przez prokuraturę byłym włodarzom miasta, Prezydent się nie ugiął. Akcję wypowiadania umów nieuczciwym przedsiębiorcom zainicjowało w czerwcu 2004 roku stowarzyszenie Stop Korupcji. Janusz Kowalski Gazecie Wyborczej powiedział: "Na moim dyżurze również wysłuchałem najemców. Ale dla mnie sprawa jest zamknięta, gdyż uważam, że przedsiębiorcy, którzy wręczali urzędnikom łapówki, powinni mieć bezwarunkowe wypowiedziane umowy najmu. Słuszna i przywracająca mieszkańcom Opola wiarę w sprawiedliwość i uczciwość decyzja prezydenta Zembaczyńskiego powinna być wspierana przez wszystkich radnych. Tylko przez takie działania można zmienić opinię o Opolu jako mieście skorumpowanym, pełnym niejasnych układów, w którym nie ma miejsca dla uczciwych przedsiębiorców".

Czy proces byłych włodarzy Opola
z SLD pokazywać będzie telewizja?
data: 15 stycznia 2005

Janusz Kowalski - prezes Stop Korupcji - zaproponował Miejskiej Telewizji Opole, która jest jedyną w Polsce telewizją samorządową posiadającą koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby transmitowała codziennie proces byłych włodarzy Opola z SLD, którzy między innymi...założyli MTV Opole. Dzięki temu Opole byłoby chyba jedynym miejscem w Polsce w którym taki proces - na wzór zachodnich standardów jawności życia publicznego - byłby bez montażu i komentarzy transmitowany.

Prezes Radia Opole oddaje ZUS pieniądze
data: 12 stycznia 2005

Prezes publicznego Radia Opole Bogusław Nierenberg - powiązany z SLD i Ordynacką - odda kilkadziesiąt tysięcy złotych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Opolu za to, że przebywając na zwolnieniu lekarskim świadczył pracę na wyższej uczelni.

List otwarty do Zarządu i Rady Programowej Radia Opole S.A.
data: 9 stycznia 2005

Standardem, który powinien obowiązywać w normalnym państwie, jest standard pełnej niezależności i obiektywizmu mediów publicznych, które utrzymywane są z podatków obywateli Rzeczpospolitej. Decyzja Zarządu publicznego Radia Opole S.A. o zatrudnieniu na stanowisku kierowniczym b. wysokiego funkcjonariusza partii Prawo i Sprawiedliwość w państwowej rozgłośni jest jawnym złamaniem standardu niezależności od wpływów politycznych publicznego medium.

Marszałek Województwa Opolskiego
odpowiada Stop Korupcji

Nominatka Aleksandry Jakubowskiej zostaje!
data: 23 grudnia 2004 r.

"Opinie marszałka województwa na temat sposobu powołania przedstawiciela Opolszczyzny w Brukseli są zdumiewające. Pan Kabat, pomimo faktów wskazujących na polityczno-biznesowy układ zawarty przy tej nominacji, uważa, że nie zachodzą w chwili obecnej żadne okoliczności uzasadniające ogłoszenie ponownego konkursu na to stanowisko. Marszałek Województwa Opolskiego razem z nowym baronem SLD i radnym województwa opolskiego Tomaszem Garbowskim deklarują, że skończyła się "tolerancja dla kapitalizmu politycznego i korupcji". Chciałbym wierzyć, że takie deklaracje są podyktowane czymś więcej niż chęcią poprawy wizerunku skompromitowanego aferami SLD. Panowie Garbowski i Kubat, w sprawie nowego konkursu na przedstawiciela Opolszczyzny w Brukseli potrzeba działania a nie deklaracji " komentuje odpowiedź Marszałka Województwa Opolskiego Janusz Kowalski.

Finansowanie kampanii wyborczej posłanki
Aleksandry Jakubowskiej

Państwowa Komisja Wyborcza odpowiada Stop Korupcji
data: 14 grudnia 2004 r.

"W związku z informacjami publicznymi dotyczącym finansowania kampanii wyborczej posłanki SLD Aleksandry Jakubowskiej, Państwowa Komisja Wyborcza zwróci się do Prokuratury Okręgowej w Opolu o zbadanie, czy istnieją przesłanki do podjęcia przez Prokuraturę z urzędu postępowania w związku z art. 229 Ordynacji wyborczej..." - Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz.

Zażalenie Stop Korupcji zasadne
Uznana bezczynność Prokuratury Rejonowej
data: 14 grudnia 2004 r.

" Zażalenie jest zasadne, bo zarzucona w nim bezczynność rzeczywiście miała miejsce, podobnie jak przekroczenie 30 - dniowego terminu na wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa zakreślonego w art. 307 § k.p.k., co wytknięto prokuratorowi, któremu ta sprawa została przydzielona, a to winno zapobiec powtórzeniu się w przyszłości podobnych uchybień ..." - Prokuratura Okręgowa w Opolu.

Gazeta Wyborcza i Stop Korupcji ujawniają
Prezes Radia Opole na zwolnieniu lekarskim wykłada na wyższej uczelni

data: 14 grudnia 2004 r.

"Powiązany z SLD i Stowarzyszeniem Ordynacka prezes publicznego Radia Opole od kilku miesięcy jest od sierpnia na zwolnieniu lekarskim po operacji barku. Zdrowie pozwala mu jednak prowadzić zajęcia ze studentami w prywatnej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji" - napisała Gazeta Wyborcza. STOP KORUPCJI zawiadomi Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o całej bulwersującej sprawie. Pomimo tego, że Bogusław Nierenberg (dziś Prezes Radia Opole S.A., jeszcze nie tak dawno radny SLD w Opolskim Sejmiku Wojewódzkim) formalnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, prowadzi zajęcia ze studentami! Na koszt oczywiście wszystkich podatników i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy Prezes Nierenberg zwróci pobrane od ZUS-u pieniądze?

Prowizje, programy lojalnościowe, prezenty...
data: 12 grudnia 2004 r.

"Po raz pierwszy z propozycją dzielenia się korzyściami majątkowymi spotkałem się w kilka miesięcy po uzyskaniu pozwolenia na pracę agencyjną. Zdanie, które jako jedno z pierwszych i zarazem ostatnie usłyszałem z ust dyrektora jednego z warszawskich zakładów PKS, do którego zaszedłem z propozycją i ofertą obsługi ubezpieczeniowej brzmiało: "a ile ja z tego będę miał? Bo Pana konkurencja daje... (tu padła kwota)". Wyszedłem. Wiele razy wychodziłem...wiele razy kończyłem rozmowę po usłyszeniu takiego lub podobnego zdania" - tak opisuje swoje doświadczenia broker, który po wybuchu afery Jargo, napisał do STOP KORUPCJI pod imieniem i nazwiskiem list opisujący pracę brokerów w Polsce. Jest to ciekawy głos w dyskusji nt. korupcji w biznesie. W całości, bez skrótów i poprawek publikujemy list brokera.

Artur S. z SLD oddaje mandat
Jednego skorumpowanego radnego mniej...

data: 13 grudnia 2004 r.

Na wniosek radnych miasta Opola - członków STOP KORUPCJI - Rada Miasta Opola na sesji 9 grudnia br. obniżyła diety radnym, którzy nie służą mieszkańcom Opola i nie uczestniczą w posiedzeniach sesji, komisji i nie spotykają się z mieszkańcami na dyżurach. Tacy radni innymi słowy nie wypełniają obowiązków nałożonych na radnego ustawą o samorządzie gminnym. Przez pół roku radny SLD Artur S., któremu prokuratura postawiła poważne zarzuty korupcyjne, nie uczestniczył w pracach Rady Miasta Opola i pobierał dietę w wysokości...1000 zł! Dzięki uchwale przyjętej na nasz wniosek przez Radę Miasta Opola pobierana dieta została zmniejszona do...16,51 zł. Radny SLD Artur S. natychmiast zareagował na wiadomość o utracie dochodów i...złożył swój mandat. Nareszcie. Wciąż jednak mandaty piastują oskarżeni członkowie lewicy Piotr K., Antoni Ch. i Halina Ż.

11 z 25 radnych Opola apeluje
STANOWISKO W SPRAWIE ZŁOŻENIA MANDATU POSELSKIEGO PRZEZ ALEKSANDRĘ JAKUBOWSKĄ
data: 9 grudnia 2004 r.

Na sesji Rady Miasta Opola 11 z 25 radnych miasta Opola na wniosek stowarzyszenia STOP KORUPCJI przedstawiło oświadczenie w sprawie złożenia mandatu poselskiego przez Aleksandrę Jakubowską z SLD. Oświadczenie mogło stać się prawem miejcowym w formie uchwały, ale jego przyjęcie w Radzie Miasta Opola zablokowali radni nieformalnej koalicji SLD i...PiS.Dlaczego dawaliśmy łapówki?
data: 3 grudnia 2004 r.

Najemcy dwóch atrakcyjnych pubów w Opolu, którzy przyznali się do wręczania łapówek skorumpowanym włodarzom Opola, przyznają, że jednym z powodów łamania przez nich prawa był brak...STOP KORUPCJI. To smutny dowód na to jak ważną w Polsce rolę mają do odegrania społeczne organizacje antykorupcyjne. STOP KORUPCJI doprowadziło do tego, że Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński wypowiedział najemcom umowy najmu lokali użytkowych na opolskim Rynku. Rozmowa najemców ukazała się w Gazecie Wyborczej.

zapis wywiadu >>
Kontrola finansów kampanii wyborczej Aleksandry Jakubowskiej z SLD
data: 2 grudnia 2004 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Stop Korupcji złożyło dzisiaj wniosek do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący kontroli rozliczeń finansowych kampanii wyborczej SLD do parlamentu w 2001 r.

Opole skutecznie walczy z korupcją
NIE dla łapówkarzy
data: 17 listopada 2004 r.

Stop Korupcji doprowadziło do wypowiedzenia umów najmu nieuczciwym przedsiębiorcom zamieszanym w opolską aferę Ratuszgate.

E-przetargi w Opolu
data: 16 listopada 2004

16 grudnia 2003 roku Urząd Miasta Opola przy współudziale Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz Stowarzyszenia Stop Korupcji przeprowadził pierwszy pilotażowy program aukcji elektronicznych. P ublikujemy raport nt. wrażania systemu e-przetargów w administracji publicznej na przykładzie miasta Opola.

Zażalenie na opieszałość opolskiej prokuratury
Dlaczego instytucja, która ma stać na straży prawa, nie przestrzega przepisów kodeksu postępowania karnego?
data: 15 listopada 2004

Stop Korupcji złozyło zażalenie na działanie Prokuratury Rejonowej w Opolu w związku z nie wszczęciem w ustawowym terminie wynikającym z art. 306 § 3 kpk postępowania w sprawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów złożonym w dniu 10.09.2004 roku - uzupełnionym wnioskiem z dnia 17.09.2004 roku - przez stowarzyszenie.

Spółdzielcy otwierają biuro w Stop Korupcji
data: 10 listopada 2004

Stowarzyszenie Stop Korupcji nieodpłatnie udostępniło swoje ogólnopolskie biuro Krajowemu Związkowi Lokatorów i Spółdzielców - Oddział Terenowy w Opolu. Dyżur w każdą środę w godzinach 17.00-18.00 w Biurze Krajowym na ul. Sempołowskiej 2/41 w Opolu. Telefon: 0 77 44 100 71. Zapraszamy!

Recenzja książki pt. "O Nową Polskę"
data: 15 października 2004

Prosto z Waszyngtonu prof. Marek Chodakiewicz Jaką Polskę mamy? Jaki kraj chcemy mieć? Co zrobić aby to osiągnąć? Zastanawia się nad tym 15 prominentnych autorów konserwatywnych w zwięzłej pracy O Nową Polskę .

PRZETARG NA PARKOMATY ROZSTRZYGNIĘTY
data: 8 października 2004

23 czerwca mieliśmy rację twierdząc, że warunki przetargu na administrowanie płatnymi parkingami w Opolu są korzystne dla jednej firmy. Zamiast 12 zainteresowanych firm do przetargu stanęły tylko 2. Powód: specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego - przygotowana przez Miejski Zarząd Dróg - ograniczająca wolną konkurencję.

Oświadczenie
data: 7 października 2004

Stowarzyszenie STOP KORUPCJI z zadowoleniem przyjmuje podjęcie przez Platformę Obywatelską postulatu wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w Polsce.

SKARGA
do Głównego Inspektoratu Pracy

data: 10 września 2004

10 września br. stowarzyszenie STOP KORUPCJI na podstawie art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071) złożyło skargę w związku z przekroczeniem zakresu ustawowej kompetencji do prowadzenia kontroli przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Zdaniem Stowarzyszenia " STOP KORUPCJI ", Państwowa Inspekcja Pracy dokonując kontroli legalności procedur wewnętrznych regulujących pracę komórki kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Opola oraz stosowanej przez tą komórkę metodyki prowadzenia postępowań kontrolnych, przekroczyła zakres ustawowego upoważnienia do prowadzenia postępowań kontrolnych. Zastosowane przy tym metody prowadzenia kontroli takie jak konsultacje z podmiotami zewnętrznymi prowadzone w trakcie postępowania nie znajdują żadnego umocowania w Ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Działanie PIP godzi w konstytucyjną niezależność samorządu terytorialnego.

ZAWIADOMIENIE
o popełnieniu przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów

data: 10 września 2004

10 września br. stowarzyszenie STOP KORUPCJI złożyło zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Opolu o popełnieniu przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w Urzędzie Miasta Opola w 2004 roku. Stowarzyszenie STOP KORUPCJI - pełniące społeczne funkcje kontrolne w stosunku do działających organów administracji publicznej (tzw. WATCHDOG) - stoi na stanowisku, że z całą bezwzględnością i konsekwencją należy ścigać tych funkcjonariuszy publicznych, którzy występując w imieniu państwa polskiego, dopuszczają się bezprawnych działań - np. zgodnie z treścią art. 271 § 1 popełniają przestępstwo "poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne" zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.


 Konferencja Programowa Stowarzyszenia STOP KORUPCJI
miejsce: Kotórz Mały, data: 27 - 29 sierpnia 2004 r.

Pod koniec sierpnia miejscowości Kotórz Mały nieopodal Jeziora Turawskiego (województwo opolskie) spotkali się liderzy stowarzyszenia STOP KORUPCJI z całego kraju.Skarga STOP KORUPJI na działanie Państwowej Inspekcji Pracy
data: 30 lipca 2004

Stowarzyszenie STOP KORUPCJI jako czynnik społeczny statutowo zobowiązane jest do reagowania na wszelkie przejawy sprzeniewierzania się służbie publicznej, niezgodnemu z prawem i standardami administracji publicznej działaniom funkcjonariuszy publicznych działającym w imieniu państwa polskiego.

Konferencja "Niebezpieczne Związki czyli o wpływie korupcji na rozwój przedsiębiorczości w Polsce"
data: 29 lipca 2004

29 lipca 2004 roku w Klubie Dziennikarza "Pod Gruszą" w Krakowe odbyła się konferencja nt. korupcji w gospodarce i życiu publicznym zorganizowana przez Małopolskie Forum Przedsiebiorczości na której Janusz Kowalski - Prezes Stop Korupcji - wystapił z prelekcją o tytule "Niezbędne warunki zapobiegania i zwalczania zjawisk korupcyjnych w życiu publicznym". Wśród prelegentów byli między innymi: Julia Pitera (Transparency International), Krzysztof Rogala (Centrum im. Adama Smith'a) i Jan Szczepankiewicz (Małopolskie Forum Przedsiebiorczości).

Państwowa Inspekcja Pracy - pod prąd działań antykorupcyjnych
w Opolu!
data: 26 lipca 2004

W kilku artykułach prasowych z ostatnich dni autorzy tekstów przytaczają ustalenia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy, która kwestionuje metody kontroli stosowane przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola opisane w wewnętrznych procedurach wydziału.

NIELEGALNE PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PRZYSZŁOŚĆ"
data: 19 lipca 2004

8 lipca 2004 roku kilku członków nowo wybranej Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" złożyło do stowarzyszenia "Stop Korupcji" wniosek o "pomoc...

Stop Korupcji uważa...
data: 23 czerwca 2004

Stowarzyszenie "Stop Korupcji" uważa, że warunki przetargu na administrowanie płatnymi parkingami są korzystne dla jednej firmy. Nic podobnego, one są korzystne dla miasta - ripostuje rzecznik prezydenta. Przetarg na administrowanie opolską strefą płatnego parkowania ma zostać ogłoszony lada dzień.

Abolicja dla aferzystów?
data: 21 czerwca 2004

Z Andrzejem Zybertowiczem, profesorem socjologii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rozmawia Maciej T. Nowak

"KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY W PROCESACH ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA OSZUSTW W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ"
data: Kraków 17-18 czerwca 2004


Janusz Kowalski - Prezes STOP KORUPCJI na III MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE.
 W Kongresie udział wzięli przedstawiciele czołowych instytucji finansowych i gospodarczych, środowisk naukowych oraz instytucji administracji publicznej. Wystąpienia i prezentacje zaproszonych gości omawiały wyzwania i różne aspekty audytu, kontroli i nadzoru, tak w firmach prywatnych, jak i w organizacjach państwowych i samorządowych.0% tolerancji dla przestępców gospodarujących mieniem komunalnym!
data: 21 maja 2004

Stop Korupcji - po aresztowaniu pod zarzutami łapownictwa kolejnego byłego Prezydenta Opola Piotra Synowca - wnioskuje do Prezydenta Miasta Opola o niedopuszczenie do możliwego uwłaszczenia przestępców. Prokuratura Okręgowa w Opolu potwierdza możliwość współpracy z obecnym Prezydentem w przedmiotowej sprawie.

FRANISZEK MINOR MUSI ODEJŚĆ!
data: 20 maja 2004

Kurator Oświaty odpowiedzialny za uczciwe i sprawne przeprowadzenie egzaminu maturalnego podważył zaufanie obywateli do państwa polskiego!

APEL RADY MIASTA OPOLA DO WOJEWODY OPOLSKIEGO
data: 20 maja 2004

Rada Miasta Opola wzywa Wojewodę Opolskiego do natychmiastowego odwołania Franciszka Minora z piastowanej funkcji Opolskiego Kuratora Oświaty.


O NOWĄ POLSKĘ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy rozumieją potrzebę przeanalizowania obecnej sytuacji, zdecydowaliśmy się na zainicjowanie dyskursu na temat stanu naszego państwa. W niniejszym zbiorze publikujemy szereg wystąpień i przemyśleń znanych osobowości polskiego życia publicznego. Osób, które na różnych płaszczyznach życia publicznego bądź naukowego wielokrotnie sygnalizowały potrzebę refleksji nad kierunkami polskich reform.

Polska Platforma Przetargowa startuje w administracji publicznej
data: 26 lutego 2004

Urząd Miasta Opola jest pierwszą w Polsce jednostką administracji publicznej, która zdecydowała się na praktyczne wdrożenie najnowszej technologii internetowej w realizacji zamówień publicznych.

KONWENCJA
Centrum Adama Smith'a


Relacja z Konwencji "Recepta na bezrobocie" Warszawa 8 luty 2004, Kino Skarpa Start społecznej kampanii promocji ustawy o likwidacji bezrobocia i reformie finansów publicznych.
Stop Korupcji ujawnia!

Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta w Opolu przez wiele lat związana była z prywatną firmą, która bez przetargu otrzymała na dwa dni przed wejściem w życie ustawy o zamówieniach publicznych zadanie budowy obwodnicy wokół Opola za 35 mln zł!
Janusz Kowalski
prezes Stop Korupcji
Postać Roku 2003
w Opolu wg. czytelników
Nowej Trybuny OpolskiejKrzysztof Pawłowski
Przedsiębiorca roku 2003 na zaproszenie Stop Korupcji przebywał 7 stycznia w Opolu

Pięć budynków na 11 hektarach, cztery tysiące studentów, trzystu pracowników i zainwestowane już 44 mln zł. Tak w skrócie można przedstawić bilans prawie 12 lat działania nowosądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.
dr Robert Gwiazdowski w Opolu

17 listopada 2003 roku

dr Robert Gwiazdowski, Przewodniczący Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha na zaproszenie Stop Korupcji w Opolu

"Co zrobić by IV Rzeczpospolita była wolna od korupcji?"
KONIEC PIT - ÓW?

W środę 24 września 2003 roku w Książnicy Miejskiej w Toruniu odbyło się zorganizowane przez stowarzyszenie STOP KORUPCJI spotkanie z dr Robertem Gwiazdowskim, ekspertem ekonomicznym Centrum im. Adama Smitha pt.:"Jakie podatki?".
KORUPCJA POLITYCZNA
STOP KORUPCJI UJAWNIA AFERĘ

7 października 2003 roku stowarzyszenie STOP KORUPCJI przekazało Prokuraturze Okręgowej w Opolu dokumenty dowodzące korupcji politycznej w spółce komunalnej Energetyka Cieplna Opolszczyzny - w latach 1998-2000 gmina Opole była jedynym udziałowcem spółki. Przez 2 lata na 3/4 etatu w ECO zatrudniony był prof. Stanisław Dolata - w tym czasie przewodniczący Rady Miasta Opola z ramienia SLD. Dziś prof. Stanisław Dolata oskarżony o przyjmowanie korzyści majątkowych przebywa w opolskim areszcie...
20 września zginął tragicznie Nasz Przyjaciel Aleksander Przybysz - 26 letni pełnomocnik STOP KORUPCJI w Łodzi. Wyrażamy głęboki żal i smutek po śmierci naszego kolegi. Łączymy się w bólu z Rodziną.
Cześć Twojej Pamięci Olku! Na zawsze pozostaniesz w Naszych sercach!
Pierwszy przetarg internetowy w Polsce
data: 9 września 2003
Opole będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym zostanie zorganizowany internetowy przetarg na zamówienie publiczne. Prezydent Opola Ryszard Zembaczyński i prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Maciej Flemming podpisali list intencyjny w tej sprawie. Internetowa aukcja odbedzie się jeszcze w tym roku. Inicjatorem podpisanego porozumienia było ogólnopolskie stowarzyszenie STOP KORUPCJI.
Program antykorupcyjny dla opolskiego magistratu
Sprawna i jawna administracja publiczna miasta Opola.

Centralna Kancelaria w opolskim Ratuszu. Kancelaria będzie przyjmować korespondencję od obywateli. Korespondencja będzie kierowana do odpowiednich wydziałów.
ABSURD PRZETARGOWY!

Na naszym wortalu będziemy prezentować absurdalne specyfikacje istotnych warunków zamówień puublicznych autorstwa polskich urzędników. Poniżej przedstawiamy specyfikację na obsługę spektakli teatralnych krakowskiego Teatru Bagatela. Zachęcamy do przesyłania innych "ciekawych" specyfikacji i urzędniczych absurdów na adres: przetargi@stopkorupcji.org.pl
28 sierpnia
punktualnie o godzinie 13.00
w Łodzi zainicjowało swoją działalność stowarzyszenie STOP KORUPCJI
Stop Korupcji domaga się natychmiastowego wydalenia z Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisława D.!
data: 27 sierpień 2003
Przestępstwa w toruńskiej
spółdzielni mieszkaniowej

data: 10 sierpnia 2003
Samoobrona plagiatuje nasz pomysł na CIA!

data: 6 sierpnia 2003
Stop Korupcji składa wniosek o wniesienie kasacji
do Sądu Najwyższego ws Czesława Gabigi

data: 4 sierpnia 2003
Opolskie parkomaty u prokuratora!

data: 28 lipca 2003
Oświadczenie - Stop Korupcji o Toruńskiej spółdzielni mieszkaniowej

data: 27 lipca 2003
CENTRUM INTERWENCJI ANTYKORUPCYJNEJ

data: 1 lipca 2003
Stop Korupcji zawiadamia prokuraturę o nieprawidło-wościach w Urzędzie Dozoru Technicznego!

data: 1 lipca 2003
Korupcja w Radzie Miasta Opola?

data: 26 czerwca 2003
STOP KORUPCJI ujawnia nieprawidłowości w Urzędzie Dozoru Technicznego w Opolu!

data: 26 czerwca 2003
O uczciwość w życiu publicznym
Julia Pitera w Toruniu

data: 23 czerwca 2003
Nie eksperymentujmy na zdrowiu ludzi!

data: 21 Maja 2003
Na "Przyszłość" prokurator

data: 19 Marzec 2003
Jawność życia publicznego standardem nowoczesnego państwa

data: 10 czerwca 2003
Stop Korupcji ujawnia aferę!

data: 28 luty 2003
Stop korupcji dużej i małej

data: 24 luty 2003
powrót do aktualnośi >>

 
Korupcja (z łaciny corruptio) przyjmowanie lub też żądanie przez osobę pełniącą funkcje publiczne korzyści majątkowej czy osobistej w zamian za spełnienie obowiązku służbowego albo naruszenie prawa.

Hasło opracowano na podstawie "Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska" Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.
 
 


Created by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.