kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna

 

Szanse Polski
Nasze możliwości rozwoju w obecnym świecie
Jadwiga Staniszkis i Andrzej Zybała

Jadwiga Staniszkis w rozmowie Andrzeja Zybały podejmuje próbę ocenienia szans rozwojowych Polski w najbliższych latach. Zastanawia się nad tym, jak można wyjść z dzisiejszych trudności symbolizowanych przez takie problemy, jak olbrzymie bezrobocie, niesprawność państwa, słabe reprezentowanie interesów Polski w Unii Europejskiej. Przykładem jest porażka w próbie otworzenia unijnego rynku usług dla naszych rzemieślników.

Jadwiga Staniszkis upatruje szans na poprawę zdolności rozwojowych Polski we wzmocnieniu państwa, a zwłaszcza w zbudowaniu profesjonalnej i apolitycznej służby cywilnej. Wynika to z tego, że we współczesnym modelu władzy służba cywilna odgrywa kluczową rolę. Tylko ona bowiem, z uwagi na wiedzę i przygotowanie, jest w stanie rozumieć i bronić interesów kraju, które wplecione są w międzynarodowe zależności, w tym głównie w Unii Europejskiej.

Natomiast rolą polityków powinno być kontrola służby cywilnej, aby w swoich decyzjach zachowywała pewne warunki brzegowe. Chodzi tu o to, aby nie zagrożone zostały kluczowe wartości społeczne, jak spójność, długoterminowe zdolności rozwojowe kraju itp.

Jadwiga Staniszkis podkreśla także, że Polska musi sprawniej definiować swoje cele strategiczne w Unii Europejskiej oraz musi wypracować sposoby pozwalające wpływać na wdrażanie w Unii regulacji, które będą służyły interesom Polski. Zasadniczą rolę do odegrania ma tu właśnie służba cywilna, która powinna tworzyć struktury odpowiadające strukturom administracji unijnej. Ma to pozwolić na szybsze reagowanie na propozycje padające w unijnych departamentach.

Okładka: kartonowa, kolorowa, ze skrzydełkami

Objętość: 176 stron, 125x199 mm

ISBN: 83-913021-7-2

Strona internetowa książki; www.szansepolski.w-n.pl

 

Created by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.