kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna

 

O NOWĄ POLSKĘ

data: kwiecień 2004


W procesie kształtowania się postaw obywatelskich znamienną rolę odgrywają środowiska opiniotwórcze. Elity wyznaczają standardy - są wzorcem dla ogółu społeczeństwa. Życie publiczne w Polsce wymaga gruntownej reformy, a co się z tym wiąże - nowych ludzi i pomysłów na dokonanie zmiany niewydolnego systemu ustrojowego i gospodarczego. Potrzeba przebudowy państwa jest coraz bardziej widoczna, a elity polityczne kraju funkcjonują w oderwaniu od reszty społeczeństwa, w świecie konfliktów personalnych i kosmetycznych propozycji politycznych. Właśnie ta problematyka zdominowała życie publiczne, w którym brakuje refleksji nad kierunkami polityki zewnętrznej i rozsądnej analizy sytuacji wewnętrznej. Obserwując to, co się dzieje na scenie publicznej, nie sposób nie zauważyć, że środowiska polityczne funkcjonują w świecie "prawd ustanowionych", niezmiennych i niepodlegających dyskusji. Przyjęcie tak błędnego założenia jest powodem wielu nieporozumień oraz niekończącego się pasma pomyłek, których skutki odczuwa całe społeczeństwo.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy rozumieją potrzebę przeanalizowania obecnej sytuacji, zdecydowaliśmy się na zainicjowanie dyskursu na temat stanu naszego państwa. W niniejszym zbiorze publikujemy szereg wystąpień i przemyśleń znanych osobowości polskiego życia publicznego. Osób, które na różnych płaszczyznach życia publicznego bądź naukowego wielokrotnie sygnalizowały potrzebę refleksji nad kierunkami polskich reform. Wreszcie postaci, które w dorosłym życiu podjęły się trudnego zadania "przebijania" z nowatorskimi koncepcjami do świadomości społecznej lub też współtworzyły znaczące projekty w skali kraju i swych rodzinnych miejscowości.

Niniejsza publikacja poświęcona jest również problematyce korupcji, która wpisała się na stałe, choć tak wcale nie musi być, w krajobraz polityki. Książka to nasz osobisty wkład w przeciwdziałanie tej patologii, przedstawiamy pomysły pozwalające niwelować skutki jej występowania.

Oddając do Państwa rąk ten zbiór wierzymy, że zagadnienia w nim poruszone znajdą zrozumienie wśród tych, którzy pragną żyć w normalnym państwie. W Rzeczpospolitej ogółu obywateli a nie stronnictw, które odegrały w naszej narodowej historii zgubną rolę. Impuls odrodzeniowy na pewno nie wyjdzie ze skostniałych struktur władzy oraz skarlałych mentalnie "elit" politycznych.

Janusz Kowalski
Rafał Zgorzelski

publikacja dostępna w formacie Acrobat Reader - pdf (340KB)
Created by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.